استابلایزر بستنی

آیش شیر شمال/ بلیتسا / تولید و تأمین استابلایزر و امولسیفایر صنعت لبنیات

آیش شیر شمال/ بلیتسا / تولید و تأمین استابلایزر و امولسیفایر صنعت لبنیات

 ااین استابلایزر برای تولید انواع بستنی استفاده می گردد و محصول تولید شده دارای بافت و طعم مطلوب تر می شود و همچنین در صورت استفاده از استابلایزر در میکس باعث تاخیر در ذوب شدن بستنی شده و مانع از بافت شنی و تشکیل بلورهای یخ در بستنی می گردد.