محصولات

فروردین ۲۹, ۱۳۹۶
آیش شیر شمال/ بلیتسا / تولید و تأمین استابلایزر و امولسیفایر صنعت لبنیات

استابلایزر خامه پاستوریزه و استریلیزه

فروردین ۲۹, ۱۳۹۶
آیش شیر شمال/ بلیتسا / تولید و تأمین استابلایزر و امولسیفایر صنعت لبنیات

استابلایزر ماست قالبی

فروردین ۲۹, ۱۳۹۶
آیش شیر شمال/ بلیتسا / تولید و تأمین استابلایزر و امولسیفایر صنعت لبنیات

استابلایزر ماست همزده

فروردین ۲۹, ۱۳۹۶
آیش شیر شمال/ بلیتسا / تولید و تأمین استابلایزر و امولسیفایر صنعت لبنیات

استابلایزر پنیر خامه ای

فروردین ۲۹, ۱۳۹۶
آیش شیر شمال/ بلیتسا / تولید و تأمین استابلایزر و امولسیفایر صنعت لبنیات

استابلایزر دوغ

فروردین ۲۸, ۱۳۹۶
آیش شیر شمال/ بلیتسا / تولید و تأمین استابلایزر و امولسیفایر صنعت لبنیات

استابلایزر پنیر