طلب التسجیل

تسجيل طلب المنتج
  • يتم احتساب هذه القيمة على كيلوغرام
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .