استابلایزر شیرهای طعم دار(BS11)

در حال حاضر مصرف انواع نوشیدنی های لبنی طعم دار به سرعت در جهان افزایش یافته است که متداولترین آنها شیرکاکائو می باشد.. استابلایزر شیر کاکائو ابتدا با اتصال به ذرات کاکائو و تغییر در حجم و بار الکتریکی آنها موجب تعادل سیستم شده و کمک به پایداری کلوئید حاصل، از رسوب و ته نشینی ذرات در دروه نگهداری جلوگیری می کند و با ایجاد شبکه کلوئیدی قوی با بالا بردن قوام و ویسکوزیته شیر کاکائو بافت بسیار مناسبی تولید می کند که در احساس طعم عالی و حس چربی بسیار موفق عمل می کند