استابلایزر خامه پاستوریزه و استریلیزه (با چربی گیاهی و چربی حیوانی)

این استابلایزر یک محصول فوق العاده و بی نظیر میباشد که برای تولید خامه استریلیزه و پاستوریزه استفاده می گردد  . و به نحوی فرموله شده است که از آب اندازی خامه تا حداقل ۶ و حداکثر ۹ ماه جلوگیری مینماید.خامه تولید شده با این ترکیب دارای بافت منسجم وطبیعی است  و در صورت استفاده از دوز مناسب به هیچ عنوان حالت ژله ای به خود نمیگیرد. نسبت دقیق مواد تشکیل دهنده به نحوی است که ویسکوزیته خامه در حد طبیعی باقی میماند و از ایجاد حالت خمیری جلوگیری مینماید.

این استابلایزر برای خامه با چربی ۱۸ % تا ۳۰ %  مناسب میباشد.

مقدار مصرف با توجه به درصد چربی و مقدار ماده خشک تعیین میشود.