با توجه به ۲۰ سال تجربیات علمی، تخصصی و میدانی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و تیم تحقیقاتی داخلی و خارجی شرکت بلیتسا و نظر به دانش و تجربه به دست آمده و اخذ تندیس ها و تقدیرنامه های علمی و مدیریتی، این شرکت مشاوره های فنی و تخصصی و خدمات ذیل را ارئه می دهد:

  • ارائه مشاوره های فنی و تخصصی در راه اندازی خطوط تولید استریلیزه UHT و خرید تجهیزات این خطوط از سازندگان برتر جهانی ،داخلی و خارجی
  • ارائه مواد اولیه تولید صنایع لبنی
  • بهینه سازی فرمولاسیون محصولات لبنی
  • ارائه فرمولاسیون های جدید جهت تولید محصولات جدید
  • عارضه یابی خطوط تولید و محصولات
  • آموزش تئوری و عملی کادر تولید در محل کارخانجات و از راه دور
  • اعزام تیم فنی و اجرایی جهت پشتیبانی های تخصصی