آدرس دفتر مرکزی :

 مشهد - بزرگراه آسیایی - کیلومتر 10 جاده مشهد،قوچان - منطقه صنعتی چاهشک – خیابان باغبان 7 - کوچه پارمیدا - ساختمان کوروش - پلاک 22

تلفن تماس : 32404241-051  و 32404243-051

فروش داخلی : 09901157090

ایمیل : info@belitsa.co

ایمیل : belitsa.co@gmail.com


آدرس کارخانه :

 مازندران ، قائم شهر ، سیمرغ ، میدان کشوری ، بلوار معلم

ایمیل : belitsa.co@gmail.com

ارسال پیام از طریق فرم تماس