ثبت سفارش

ثبت سفارش محصولات
  • عدد وارد شده بر اساس کیلوگرم محاسبه میگردد
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .