با توجه به دو دهه تجربیات علمی، تخصصی و میدانی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و تیم تحقیقاتی داخلی و خارجی شرکت بلیتسا و نظر به دانش و تجربه به دست آمده و اخذ تندیس ها و تقدیرنامه های علمی و مدیریتی، این شرکت مشاوره های فنی و تخصصی و خدمات ذیل را ارئه می دهد:

  •     ارائه مشاوره های فنی و تخصصی در راه اندازی خطوط تولید استریلیزه UHT 
  •     آموزش تئوری و عملی کادر تولید در محل کارخانجات و از راه دور
  •     ارائه فرمولاسیون های جدید جهت تولید محصولات جدید
  •     اعزام تیم فنی و اجرایی جهت پشتیبانی های تخصصی
  •     بهینه سازی فرمولاسیون محصولات لبنی
  •     عارضه یابی خطوط تولید و محصولات
  •     ارائه مواد اولیه تولید صنایع لبنی